Preview Mode Links will not work in preview mode

Viken Podden


Produsert av Kurèr Meda

Aug 30, 2020

"Urbane kaffelatte drikkende ulvetilhengere" var tittelen på et avisinnlegg fra FrP politiker Håvard Jensen. Hva man skal gjøre med ulven skaper sterke fronter mellom de politiske partiene, og Håvard Jensen vet hva han prater om. Det må være mulig å skyte ulv og man må ha kontroll over ulven i Norge, mener han.

Håvard Jensen blir intervjuet av Tønnes Steenersen.