Preview Mode Links will not work in preview mode

Viken Podden


Produsert av Kurèr Meda

Sep 4, 2020

De siste helgene har vi sett pøbler angripe politiet i Oslo og Bergen. Dette er helt uakseptabel sier FrPs  justispolitiske talsperson Per Willy Amundsen som nå fremmer et forslag om knallharde straffer for denne type uakseptable oppførselen. Amundsen er gjest i Viken Podden sammen med Vikens fylkesleder Liv Gustavsen.

Lavrans Kierulf og Tønnes Steenersen leder samtalen.