Preview Mode Links will not work in preview mode

Viken Podden


Produsert av Kurèr Meda

Sep 6, 2020

I Nittedal er det FrP og Arbeiderpartiet som styrer sammen. Denne uvanlige koalisjonen gir store gjennomslag for FrP skal vi tro FrPs gruppeleder og varaordfører Helge Fossum. Blant annet redusert eiendomsskatt og bedre eldreomsorg.

Helge Fossum prater med Lavrans Kierulf og Tønnes Steenersen i denne utgaven av Viken Podden.