Preview Mode Links will not work in preview mode

Viken Podden


Produsert av Kurèr Meda

Sep 7, 2020

Jon Helgheim er en av de klareste stemmene i Norsk politikk, og i denne utgaven av Viken Podden forteller han hvorfor innvandringspolitikken her i landet er hyklersk. Han forklarer også hvordan vi kan løse problemene med familiegjenforening, som ikke fungerer nå.

Samtalen blir ledet av Lavrans Kierulf og Tønnes Steenersen.