Preview Mode Links will not work in preview mode

Viken Podden


Produsert av Kurèr Meda

Aug 18, 2020

Håvard Jensen har vært både ordfører og varaordfører i Hobøl kommune, og er ny gruppeleder for FrP i den nye kommunen Indre Østfold. Med FrP på vippen lover Jensen at FrP skal utnytte posisjonen sin maksimalt. Kommunen styres av SP og AP med partier som SV og MDG i opposisjon.

Håvard Jensen blir intervjuet av Tønnes Steenersen