Preview Mode Links will not work in preview mode

Viken Podden


Produsert av Kurèr Meda

Aug 26, 2020

Denne uken kom nyheten om at MDG og SV trekker seg fra fylkesrådet i Viken. FrPs gruppeleder Lavrans Kierulf sier dette er den komplette komikveld, og mener det hele skyldes elendig lederskap fra Arbeiderpartiet.

Lavrans Kierulf blir intervjuet av Tønnes Steenersen